Over persoonlijk leiderschap
01 augustus 2022 
3 min. leestijd

Over persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

 

De gedachte achter onderwerp van persoonlijk leiderschap is jezelf aansturen en je doelen mogelijk te maken door jouw persoonlijke talenten kwaliteiten optimaal in te zetten. Inzicht hebben en bewust zijn van je eigen visie en je waarden en deze volledig tot uitdrukking kunnen brengen in het dagelijks leven. Al vel bibliotheken zijn er met dit onderwerp vol meegeschreven, cursussen en trainingen zijn er te over. Sommige zijn gebaseerd op de zeven eigenschappen van Steven Covey andere weer op purpose driven leadership. Maar slechts weinigen hebben het persoonlijk verhaal als uitgangspunt. Een van de uitzonderingen op dit vlak is het boek; ‘De tekens verstaan’, van opleidingsinstituut Phoenix te Utrecht. In dit boek draait leiderschap en daarmee ook persoonlijk leiderschap voornamelijk over je eigen verhaal.

 Het weten waar je vandaan komt dient als grondbeginsel van persoonlijk leiderschap, zo geven de schrijvers van het boek aan. 

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die éne is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn, en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?

 Dag Hammarskjöld

 

Hammarskjöld, wil met zijn gedicht aangeven dat ieder mens een eigen weg heeft om te gaan. Het is jouw persoonlijke weg, maar ben jij bereid je eigen weg te accepteren? Het boek vertelt dat je in leiderschapsverhalen regelmatig hoort over hoe mensen reageren op dat wat er op hun pad is gekomen. Hoe mensen handelen op grote gebeurtenissen die van directe invloed zijn geweest op hun leven. Wat heeft je hierin geraakt en hoe ben je hierin gegroeid? De gebeurtenissen in leven laten zich vertellen als een verhaal. En ieders verhaal is uniek. Dat zorgt er ook voor dat iedereen anders zal reageren. Deze kennis is belangrijk voor ieder zijn eigen persoonlijk leiderschap. Weet dat jouw verhaal anders is dan dat van een ander, je kunt een ander daarom ook niet gaan vergelijken met jouw manier van handelen. Een mooi voorbeeld hiervan wordt in het boek ‘een geweten plek’ genoemd. Als je kennis hebt van je herkomst, je geschiedenis, je plek in je systeem van herkomst. Dan heb je meer mogelijkheden om te erkennen dat je het lot van een ander niet kunt veranderen. Het geeft zin aan wat je aantreft en dient als een kompas in de richting die je hebt te gaan. Je weet wat je te doen staat en wat je moet laten.

 Het leven dient voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen te worden.
             Søren Kierkegaard

Kierkegaard, bedoelt hier overduidelijk mee te zeggen dat de gebeurtenissen uit het verleden vaak pas op een later moment worden begrepen. Het leven gaat verder, maar de betekenis van gebeurtenissen ervan leer je pas achteraf.

Groei en een ontwikkeling vereisen het inzetten van de afdaling. De afdaling van het loslaten van oude aangeleerde patronen. Vaak komen deze nog voort uit je systeem van herkomst. Het loslaten ervan kan aanvoelen als verraad aan dit oude systeem. “Ben ik nog wel diegene die ik altijd ben geweest, hoor ik er nog wel bij?” Deze vragen kunnen ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap soms met horten en stoten verloopt. De ene keer gaat het als vanzelf de andere keer zet je de hakken in het zand. Maar ook tijdens deze ogenschijnlijke stilstand is er altijd wel iets van voortuitgang waar te nemen. De leerlijn van de reis staat namelijk nooit geheel stil. Herken en erken je eigen thema’s, jij zult ook geregeld in aanraking komen met nieuwe vraagstukken. Door je eigen vraagstukken te onderkennen, zal het je ook eenvoudiger afgaan om de twijfel van anderen over hun vraagstukken in te zien. Dit schept de mogelijkheid tot een gezonder leefklimaat. Niet alleen de plek waar je vandaan bent gekomen geldt als leidraad voor je leiderschap, volgens het boek. Maar ook het verlangen en het gemis van wat ooit eens is geweest. Het is de inspiratie voor je huidige leiderschap. Een andere manier om naar je leiderschap te kijken naar welke kwaliteiten je op de voorgrond zet of juist achterhoudt. Het geeft je inzicht in je persoonlijk leiderschap. Waar je dit niet aangaat, is er een grote kans dat je iets op anderen projecteert wat eigenlijk van jou is. Hoe meer kanten je van jezelf leert en kent, hoe meer je unieke en persoonlijke zijde naar boven komt en je bij jezelf aanwezig kunt zijn. Het waarom en wat je tegen bent gekomen op je eigen leerlijn, raakt aan het waarheen en aan de zingeving van je persoonlijk leiderschap. Temeer je weet van je waarvoor het voor jou omdraait en hoe je verbonden bent met je herkomst van jouw persoonlijk verhaal. Des temeer je in contact bent met je eigen persoonlijk leiderschap hoe beter je in contact bent met een ander.  

 

 

Bron ‘De tekens verstaan’ van Opleidingsinstituut Phoenix te Utrecht


Over de schrijver
Mijn naam is Martin en ben voor Fantastische Baan werkzaam als persoonlijke coach en vertrouwenspersoon. Ik begeleid en help mensen om de droom in hun werkzame leven waar te maken.
Reactie plaatsen